Milelőtt hozzáfogsz a program írásához, oldd meg a feladatokat, mint fizika órán. Tanulmányozd a lehető eseteket, és utána programozz!
Mentőöv:
Ha nem megy, mellékelem a 16-os megoldását: m016_xxx.zip  Ezek alapján a 17-es is megoldható. Ne nézz a súgóba amíg nem szenvedtél meg egyedül! :)
16-os példa016. Az út három különböző, egyenletes sebességgel és idő alatt megtett szakaszból áll (lásd a mellékelt idő - sebesség diagramot). Készíts egy programot amely a bevitt sebeségek és idők alapján kiszámítja mennyi idő kellett a teljes út felének megtételéhez!
(mértékegységek - sebesség: km/h, idő: h)
17-es példa017. Az út három különböző sebességgel és idő alatt megtett szakaszból áll (lásd a mellékelt diagramot). Az első szakaszban egyenletesen gyorsuló a mozgás, a második szakaszban egyenletes a sebesség, a harmadik szakaszban egyenletesen lassúló a mozgás. Az út végén nulla a sebesség.  Készíts egy programot amely a bevitt gyorsulás,  és idők alapján kiszámítja mennyi idő kellett a teljes út felének megtételéhez!
(mértékegységek - gyorsulás/lassulás: m/s 2, sebesség: m/s, idő: s)