007.Beteszünk a bankba egy adott összeget. Ha egy megadott százalékra lekötjük megadott hónapra, akkor mennyi pénzt vehetünk fel, amikor lejár az idő? A bank az előző hónap kamatjára is fizet már kamatot. (Az összeget, a kamatot és a lekötési időt tetszőlegesen választhatjuk - pénzről van szó, ügyelj a lehető tizedesekre)
008. Írjunk egy programot, amely egy tetszőlegesen bevitt kisbetűt nagybetűvé alakít át és fordítva, majd írjuk ki kódját, az előtte és utána álló karaktert. Jelezze a program, ha a bevitt karakter nem betű! (elegendő az angol ABC-re megoldani a feladatot)
009. Határozzuk meg, hányféleképpen lehet egy bizonyos pénzösszeget 1, 2, 5 és 10 dináros érmékkel felváltani. Állapítsuk meg, hogy melyik az a változat, amely a legkevesebb érmét tartalmazza. (Csak óvatosan! - Korlátozzuk az összeget, <100)
010. Olvasd be egy háromszög alapját és magasságát valós számonként. Kerekítsd az alapot egy, a magasságot két tizedesre, és számítsd ki így a háromszög területét!
011. Adva van egy középponti kör, sugara R, és egy  M(x,y) pont. Készíts programot amely bármey R, x, és y értékre meghatározza a pont távolságát a körvonaltól.
a) ha M a körön belül van, írja ki "Körön belül van"
b) ha M a körvonalon van, írja ki "Körvonalon van!"
c) ha M a körön kívül van, írja ki "Körön kívül van, * távolságra a körvonaltól!" (* helyén a távolság legyen megadva 2 tizedes pontossággal)
012. Adott egy karakterlánc a beviteli mezőben. A kimeneti mezőben jelenítsd meg az első 10 karaktert. Amennyiben a hossza kisebb, mint 10 karakter, akkor az üres helyeket töltsd fel *-gal a tizedik helyig!