001. Készíts egy programot amely az  Inch-ekben megadott értéket átszámolja mm
		 Program inchconvmm;
Uses crt;
Var a,b: real;
begin
   clrscr;
   Write('Add meg a meretet inch-ben, Inch=');
   readln(a);
   b:=a*25.4;
   writeln(a:6:2, 'Inch=':6 ,b:11:3, 'mm');
   Readln;
end.   
002. A terminálon méterben megadott távolságot számold át angol mértékegységekre: yard – foot – inch
Program mconvyfi;
Uses Crt;
var yard,
  foot,
  szamol: word;
  inch,
  indul: real;
begin
   clrscr;
   Write('Add meg a meretet m-ben= ');
   readln(indul);
   szamol := trunc(indul/0.0254);
   inch := indul/0.0254 - szamol;
   yard := szamol Div 36;
   szamol:= szamol mod 36;
   foot:= szamol div 12;
   inch:= inch + szamol mod 12;
   Writeln(indul:9:3, ' meter= ',yard:6,'yard',foot:6,'foot',inch:7:3,' inch');
   readln;
end.
003. A terminálról vidd be a háromszög oldalainak hosszát és számítsd ki az adott háromszög kerületét és területét. Ha a háromszögre nem jellemzõ adatok vannak megadva, akkor a program figyelmeztet és kéri a hosszak helyesbítését.
program haromszog;
Uses crt;
var a, b, c, s, k, t: real;
OK: boolean;
begin
   clrscr;
   Repeat
   OK:=false;
   write('a= ');Readln(a);
   write('b= ');Readln(b);
   write('c= ');Readln(c);
   If (a+b>c) and (a+c>b) and (b+c>a) and (a>0) and (b>0) and (c>0)
   Then
   Begin
   WriteLn('Ez egy haromszog');
   OK:=true;
   end
   Else
   WriteLn('Ez nem haromszog');
   Until OK;
   k:=a+b+c;
   s:=k/2;
   t:=sqrt(s*(s-a)*(s-b)*(s-c));
   writeln('Kerulet= ',k:6:2);
   writeln('Terulet= ',t:6:2);
   readln;
end.
011. Adva van egy középponti kör, sugara R, és egy  M(x,y) pont. Készíts programot amely bármey R, x, és y értékre meghatározza a pont távolságát a körvonaltól.
a) ha M a körön belül van, írja ki "Körön belül van"
b) ha M a körvonalon van, írja ki "Körvonalon van!"
c) ha M a körön kívül van, írja ki "Körön kívül van, * távolságra a körvonaltól!" (* helyén a távolság legyen megadva 2 tizedes pontossággal)
program pelda011;
uses crt;
var x, y, R, d: real;
begin
   clrscr;
   Writeln('A pont es kor kolcsonos helyzete');
   write('A kor sugara R=');readln(R);
   Writeln('A pont koordinatai:');
   write('x=':22);readln(x);
   write('y=':22);readln(y);
   d:=sqrt(sqr(x)+sqr(y));
   If d < R then writeln('A pont a koron belul van!')
    else
	  if d = R then writeln('A pont a korvonalon helyezkedik el!')
        else
          writeln('A pont a koron kivul van',d-R:10:2,' tavolsagra!');
   readln;
end.
012. Adott egy karakterlánc, hossza<20, a beviteli mezőben. A kimeneti mezőben jelenítsd meg az első 10 karaktert. Amennyiben a hossza kisebb, mint 10 karakter, akkor az üres helyeket töltsd fel *–gal a tizedik helyig!
A megoldást kibővítettem úgy hogy minden második betű nagybetűs alakban jelenik meg és az eredményt állományba írja. És mellékelem a megoldást VisualBasic-ben:
program pelda012;
uses crt;
var nev: string[20];
  Szoveg : text;
  hossz, i: byte;
Begin
	clrscr;
	write('Kerem a nevet: ');
	readln(nev);
	hossz:=length(nev);
	writeln('Az eredmenyt kiirtam a rovid.txt allomanyba');
    assign(Szoveg,'rovid.txt');
	{$I-} Append(Szoveg); {$I+}
	If IOResult <> 0 Then
		Rewrite(Szoveg);
		Writeln(Szoveg,nev);
{csillagokkal potolja a betuk szamat 10-ig}
	If hossz < 10 then
	  For i:= (hossz + 1) to 10 do nev:= nev + '*';
{minden masodik betut nagybetus formara alakit}
    For i:=1 to 10 do
    if i mod 2 = 0 then nev[i] := UpCase(nev[i]);
{rovid.txt allomanyba irja, vagy utanairja, az eredmenyt}
	For i:=1 to 10 do
		write(Szoveg,nev[i]);write(Szoveg,#13,#10);
  Close(Szoveg);
  writeln('Press ENTER to Exit');
  readln;
end.